Байланыс

Kazakhmys Қазақстандағы мыс өндіруші алып кәсіпорын

Тілшілер үшін

 

«Қазақмыс  корпорациясы» ЖШС

Қазақстан Республикасы, 100012,

 Қарағандықаласы,  Ленина көшесі, 12

Тел.:  8 (7212) 952707, 952612

Факс: 8 (7212) 952193

Email: office@kazakhmys.kzКоммерциялық қызметі(тауарды сатып алу, қызмет көрсету жұмысы)

 

Караганда, Бухар  Жырау 141 Тел: 8(7212) 95-28-42

Email: oficce_ks@kazakhmys.kz
Таткеева Дардана Мейрамовна
Ведущий специалист Торгового дома
Тел: 8(7212) 952828
Email: Dardana.tatkeeva@kazakhmys.kzСату қызметі (дайын өнімді сату)
 

100003, Қазақстан Республикасы, Қарағанды,
Ленин көшесі, 12
Тел.: 8 (7212) 926930
Email: sales@kazakhmys.kzКәсіподақ
 

Тысевич Сергей Антонович

Төраға орынбасары

Қарағанды қаласы, Алиханова көшесі, 5, №306 кеңсе

Тел.: 8 (7212) 400764

Тел./ф.: 8 (7212) 400763

Email:profkomkkm@mail.ru

Жезқазған қаласы, 8 (7102) 45341  БАҚ үшін

 

Светлана Демент

Қарағанды қаласы,

Тел.: 8 (7212) 957262

Email: media@kazakhmys.kzАнықтама қызметі

 

Жезқазған

Тел.: 8 (7102) 742001
         8 (7102) 742002

Сәтбаев
Жезқазған алаңында
Жезқазған алаңында негізгі 10 өндірістік нысан мен бірқатар қосымша цехтар мен мекемелер орналасқан. Оның құрамында -4 кеніш, 3 байыту фабрикасы және 1 ЖЭО бар. Қазақмыс тобының осы алаңдағы өндіріс орындарында 24 мың адам жұмыс атқара
Жезқазған
Жезқазған алаңында
Жезқазған алаңында негізгі 10 өндірістік нысан мен бірқатар қосымша цехтар мен мекемелер орналасқан. Оның құрамында -4 кеніш, 3 байыту фабрикасы және 1 ЖЭО бар. Қазақмыс тобының осы алаңдағы өндіріс орындарында 24 мың адам жұмыс атқара
Павлодар
Павлодарская площадка
Насчитывает два крупных промышленных объекта. Один из них – Экибастузская ГРЭС-1, 50% которой принадлежат Группе Казахмыс. Второй – строящийся рудник открытого типа Бозшаколь, крупнейший горнорудный проект на постсоветском пространстве как по масштабам, так и по объему добычи.
Қарағанды
Қарағанды алаңында
Қарағанды алаңында 11 өндірістік нысан шоғырланған. Оның құрамында 4 кеніш, 2 байыту фабрикасы, 2 көмір кесінділері , 2 зауыт және 1 БТЭС бар.
Балқаш
Балқаш алаңында
Балқаш алаңында негізгі 6 өндірістік нысан мен бірқатар қосымша цехтар мен мекемелер орналасқан. Оның құрамында – 3 кеніш,1 байыту фабрикасы, 1 мыс зауыты және 1 ЖЭО бар. Қазақмыс тобының осы алаңдағы өндіріс орындарында 10 мың адам жұмы
Өскемен
Восточная площадка
Насчитывает 9 основных промышленных объектов и ряд вспомогательных цехов и предприятий. В числе первых - 5 рудников, 4 обогатительные фабрики.Здесь на предприятиях Группы Казахмыс работает порядка 7 тысяч человек.